Årsmøte 2019

Årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening
Torsdag 4. april 2019 kl. 18.30

 

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Årsberetning 2018, for henholdsvis Vel og Havn
5. Regnskap 2018
6. Forslag til økning i båtplassavgift, leieavgift og kranavgift for 2019
7. Forslag til honorar for 2019 (trivselsmedarbeider, plenklipper, kranansvarlig)
8. Budsjett 2019
9. Informasjon fra Styret, herunder status fiber, planlagte trivselstiltak, vårdugnad
10. Innkomne saker: Postkassestativ
11. Valg av styre, revisor og valgkomite
12. Eventuelt

Vedlegg:
– Årsberetning 2018 Vel
– Årsberetning 2018 Havn
– KVB kranasvarlig – oppgaver
– KVB trivselsmedarbedeir – oppgaver
– Regnskap 2018
– Budsjett 2019
– Båtplassavgift, leieavgift og kranavgift 2019
– Honorar 2019 (trivselsmedarbeider, plenklipper og kranansvarlig)
– Postkassestativ
– Valgkomiteens innstilling

 

Foredrag om losskøyta Frithjof ll den 4. april.

Styret i KVB innkaller til årsmøte 4. april kl. 18.30 på Klubbhuset.  Innkalling og dokumentasjon ligger på vår hjemmeside under fanen KVB Forening, Medlemsinfo, Årsmøtepapirer, se linkadresse http://kjerringvik.com/arsmotepapirer/

Umiddelbart etter årsmøtet får vi et foredrag fra Linda N. og Erling Augland om losskøyta Frithjof ll –  historien, stiftelsen og restaureringen. 

Enkel servering.  Hjertelig velkommen!

Styret i KVB.

 

 

 

Tilbake