Rakfiskaften i klubbhuset

Rakfisklaget ble et bra arrangement med 23 deltagere. Alle utbrakte en skål til Per Goller som forsynte oss med noen edle dråper som hadde vært en tur/retur ekvator. Høy stemning, og ingen forlot lokalet som KVB har stilt til disposisjon før i de sene nattetimer. Konklusjon: en fremtidig tradisjon? Jan Peter        …

Gamle bilder fra Kjerringvik

Kjerringvik favner en rik og spennende historie.  Over flere år samlet først Vel-laget og senere Kjerringrådet gamle fotografier, og registrerte disse med opplysninger.  Senest i sommer ble noen av bildene vist på utstilling utenfor klubbhuset. Jorunn Andersen har vært primus motor i dette arbeidet, og bildene sammen med gode historier dannet grunnlaget for «Kjerringvik –…

BYGDEFIBER I KJERRINGVIK – INFORMASJON

BYGDEFIBER – INFORMASJON Status ved utgangen av september er følgende: Salg og inngåelse av kontrakter for innbyggere i Ula er i gang, og gravearbeider etc. starter når dette arbeidet er klart. Parallelt med at arbeidet i Ula pågår, vil Kjerringvik utredes for hvordan den praktiske gjennomføringen her vil være best. Representanter for Vel-styret har hatt…

Parkering for bevegelseshemmede.

Larvik Kommune har besluttet å tilrettelegge en parkeringsplass for bevegelseshemmede på den såkalte vendehammeren på snuplassen ved stranda. Foreløpig er skilt satt opp, og plassen vil bli merket. Det vil også bli reservert 2 plasser for bevegelseshemmede på parkeringsplassen ved Fjellvikveien. Vi er glade for at gjester med bevegelsesvansker får en bedre mulighet for å…

Nyhetsbrevet – velkommen til ny webside

Som du ser har Kjerringvik Vel og Båthavnforening fått ny hjemmeside. Utseendet er nytt, innholdet kjenner du igjen. Hjemmesiden er laget på ny plattform som gjør den mer lesevennlig på mobiltelefon. Registrerte mottakere av nyhetsbrevet vil fortsatt motta mail med varsel om nyheter knyttet til den nye hjemmesiden. Vi ønsker at flest mulig registrerer seg…

Tilbake