BYGDEFIBER I KJERRINGVIK – INFORMASJON

BYGDEFIBER – INFORMASJON

Status ved utgangen av september er følgende: Salg og inngåelse av kontrakter for innbyggere i Ula er i gang, og gravearbeider etc. starter når dette arbeidet er klart. Parallelt med at arbeidet i Ula pågår, vil Kjerringvik utredes for hvordan den praktiske gjennomføringen her vil være best. Representanter for Vel-styret har hatt møter med Viken Fiber, og vil fortsatt holde en tett kontakt for å være med på planlegging og gjennomføring fremover. Vi regner med å få en representant for Viken Fiber til Kjerringvik noe senere, og vil i den anledning invitere til et all-møte.
Tidspunkt for fiber i Kjerringvik er realistisk ikke før sommer/høst 2019. Vi vil holde dere orientert om fremdriften via hjemmesiden til KVB.
Har dere spørsmål kontakt enten:

Grethe Stabæk Andersen:            Tlf.  90 05 05 75           evt. email: gs.ander@online.no
Øyvind Birkeland:                          Tlf.  95 05 97 00           evt. email: oeybirke@gmail.com

Tilbake