Kjerringvik Vel & Båthavn

Kjerringvik -

en perle på  Vestfoldkysten

Styret i KVB består av:


Styreformann:                                          Tina Granerød,                          Mob: 48 12 96 68

Kasserer:                                                  Fred Otto Evensen,                   Mob: 90 97 15 63

Nestformann/sekretær:                            Mariann Nilsen,                         Mob: 97 94 26 03

Havn:

Havnesjef:                                                 Per Olaf Larsen,                       Mob: 90 01 70 22

Kran/vakter:                                              Bent Johannessen,                  Mob: 45 20 60 06

Klubbhus/uteareal:                                   Sverre Hvatum,                        Mob: 90 59 66 18


Vel:                                                           Bjørn Tore Hjerpetjønn            Mob:  92 26 28 11                                                            

                                                                  Øyvind Birkeland                    Mob:  95 05 97 00         

                                                              

Kjerringrådet- representant:                  Grete Stabekk Andersen        Mob: 90 05 05 75

                                                                 

Hytterepresentanter:                              Morten Tveten,                         Mob: 90 60 71 53

                                                                 Jan Gogstad Thorsen,              Mob. 92 06 00 91                                                    


Viktige nummer:

Telefon klubbhuset Fornet:          33 19 38 47

Vaktelefon:                                   47 89 78 15.