Kjerringvik Vel & Båthavnforening

Kjerringvik -

en perle på Vestfoldkysten

Etter årsmøtet i april 2018 består styret i KVB av:


Styreformann:                                         Øyvind Birkeland,                    Mob: 95 05 97 00

Kasserer:                                                  Fred Otto Evensen,                   Mob: 90 97 15 63

Nestformann/sekretær:                            Mariann Nilsen,                         Mob: 97 46 83 66

Havn:

Havnesjef:                                                 Per Olaf Larsen,                       Mob: 90 01 70 22

Kran/vakter:                                              Bent Johannessen,                  Mob: 45 20 60 06

Klubbhus/uteareal:                                   Sverre Hvatum,                        Mob: 90 59 66 18


Vel:                                                           Bjørn Tore Hjerpetjønn            Mob:  92 26 28 11                                                            

                                                                 Grethe Stabæk Andersen        Mob:  90 05 05 75       

                                                              

Kjerringrådet- representant:                  Bente Holtan                           Mob: 90 94 15  38

                                                                 

Hytterepresentanter:                              Morten Tveten,                         Mob: 90 60 71 53

                                                                 Jan Gogstad Thorsen,              Mob. 92 06 00 91                                                    


Viktige nummer:

Telefon klubbhuset Fornet:          33 19 38 47

Vaktelefon:                                   47 89 78 15.