Vårdugnaden

Dugnaden 11.mai 2019

Dugnaden 2019 startet kl.11.00, det var godt fremmøte og et nydelig vær. Kjerringvik Vel og Båthavnforening søkte i 2018 om midler til en rekke tiltak for å gjøre Kjerringvik til et hyggelig sted å bo og besøke.

Styret i Sparebank 1 Stiftelsen BV besluttet å tildele Kjerringvik Vel og Båthavnforening en gave kr. 90 000. Banksjef i Sparebank 1 BV Signe Stenersen overrakte gaven til stor applaus.

Denne fantastiske gaven vil bli brukt til merking av gamle hus, opparbeiding og skilting av stier, tråkk og benker. Blant annet på toppen av Fornet og Seilbåtfjellet.

 

Så var det igang med dugnaden, oppgaver ble fordelt og alle satte i gang med de forskjellige oppgavene. Markiser ble hengt opp, badeflåten ble reparert, jord ble fylt i blomsterpotter, busker ble frisert, det ble raket og kostet både på lekeplassen og i havna, gresset ble klippet på lekeplassen, lekehuset ble reparert. Krakker og bord ble kjørt ut, samt at mye annet, viktig forefallende arbeid ble utført med stor iver.

Dugnaden ble avsluttet med vafler, kake og kaffe ved klubbhuset. En stor takk til alle for meget god innsats, både fra fastboende og hyttefolk. Det er dugnadene som gjør at vika vår fremstår så flott!

Tilbake