Årsmøtet for KVB er satt til torsdag 27.4 kl: 18.00 på grillplassen på Fornet

For ordens skylde sendes det ut en presisering av tidspunkt av årsmøtet for KVB da det kunne føre til misforståelse på innkalling som ble sendt ut. Dato og tid for årsmøte vil være torsdag 27.4 kl: 18.00 på Grillplassen på Fornet. Årsmøtepapirer finner dere på foregående nyhetsbrev eller hjemmesiden.

Vel møtt og god påske!

Hilsen styret.