«FIBER – nå er vi snart i gang!»

Viken har informert oss om at planavdelingen har besluttet igangsetting for vårt felt, og at salg av kontrakter starter ganske snart. Det siste vil vi få et brev om før de starter. Vi har imidlertid bedt om et møte for gjennomgang av fremdriftsplanen, og kommer tilbake med info såfort vi vet mer.

Tilbake