Gang- og sykkelvei Sandtra – Hem

Vi ønsker å gi sterk og tydelig støtte til finansiering og iverksetting av plan om gang- og sykkelvei på strekningen Sandtra til Hem langs Tjøllingveien.
Veien er mye brukt av syklende fra Kjerringvik på vei til skole, jobb, idrettsanlegg eller andre formål. Det er liten tvil om at el-sykkel har gitt en økning i bruk av sykkel. Fra Kjerringvik er vi vant til trange veier og krevende trafikkforhold, men denne strekningen byr på ekstra store utfordringer på grunn av trafikkmengde, fart og tungtransport.
Gang- og sykkelveien fra Hem mot Sandefjord var et meget positivt tiltak for å øke trafikksikkerheten. Nå gjenstår bare strekningen Sandtra til Hem, og vi oppfordrer Larvik Kommune til fortgang i gjennomføringen.
Dette er en uttalelse på vegne av Kjerringvik Vel og Båthavnforening. Vi tilrettelegger for god trivsel i Kjerringvik både for fastboende, hytteeiere og besøkende. Vi opplever tiltagende trafikk av syklister både fra fastboende og besøkende. Sikkerheten på strekningen Sandtra til Hem må bedres nå.
På vegne av
Kjerringvik Vel og Båthavnforening
Øyvind Birkeland

Tilbake