Gavetildeling fra SpareBank 1 Stiftelsen BV

Gavetildeling fra SpareBank 1 Stiftelsen BV

Kjerringvik Vel og Båthavnforening søkte tidligere i år om midler til en rekke tiltak for å gjøre Kjerringvik til et hyggelig sted å bo og besøke.  Prosjektet omfatter merking av gamle hus, opparbeiding og skilting av stier, tråkk og benker.  Blant annet på toppen av Fornet og Seilbåtfjellet.

Styret i SpareBank 1 Stiftelsen BV har nå besluttet å tildele KJERRINGVIK VEL OG BÅTHAVNFORENING en gave kr. 90 000.

SpareBank 1 Stiftelsen BV har til formål å være en langsiktig eier i SpareBank 1 BV og skal sørge for at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen. Tildeling av gaver til allmennyttige formål skal sikre at verdier som er opparbeidet i SpareBank 1 BV kommer lokalsamfunnet til nytte.  En formell gaveutdeling finner sted i bankens lokaler 13. november.

Tiltakene blir gjennomført i 2019.  Vi sier tusen takk!

 

Styret i KVB

Tilbake