Graving i Kjerringvikveien

Til uken begynner Spydeberg Park AS å grave i Kjerringvikveien for å legge ned fiberkabler til internett. Det vil resultere i redusert fremkommelighet og tidvis venting der veien er trang.

Når gravingen nærmer seg huset ditt er det fint om du tar kontakt med folkene som graver for å vise hvor du ønsker fiberkabelen inn på tomten.

De begynner gravingen ved moloen og beveger seg oppover.

Se beskjed fra Spydeberg Park AS:

Hei

Til uken starter vi opp med å grave i Kjerringvikveien. Vi starter nede ved moloen og jobber oss oppover.

Vi ber om forståelse om at det vil bli redusert fremkommelighet og til tider noe venting i de trangeste områdene vi passerer.

Når vi også nærmer oss deres eiendom ville det også vært fint om dere tar kontakt om hvor dere ønsker fiberrøret lagt inn tomten. Gjerne sett opp et merke.

Med vennlig hilsen
Spydeberg Park AS
Grethe Moen
Regnskap og kontormedarbeider
Direkte
996 22 261
E-post
grethe@spydeberg-park.no

Hilsen KVB

Tilbake