Informasjon om båtvakter 2022

Hvis du ikke har anledning til å stille på vakt.

KVB vil, så langt det lar seg gjøre, legge ut navn og nummer til personer som har lyst til å ta vakter i løpet av sommeren.

For sesongen 2022

Hermann Østby: 96045919

Lukas Østby: 47700127

Benjamin Fevang: 94242223

Theodor Fevang: 47140418

Sanna Hjerpetjønn: 90719332

Båtvaktene sender selv Vipps oppkrav på kr: 1000,- etter endt vakt.  Oppgi derfor fullt navn og båtplass på sms til den som tar vakten din.  I tillegg sendes en bekreftelse på bytte av vakt til ansvarlig, Gunnar Gjone: 92403939.  Bekreftelsen må inneholde ditt navn, båtplass, dato for vakt og navn på den som tar vakten din.

Hvis ingen kan, er det deres eget ansvar å skaffe en erstatter. 

Båtvakt skal skrive seg inn i loggen ved ankomst. 

Kveldsvakt ringer pågående vakt kl:2100 og minner dem på at de har vakt.

Hvis ikke pågående stiller, ring vakter på listen.

Vakter som ikke stiller belastes med et gebyr på kr:3000,-

Videre info om vaktens innhold og plikter ligger på bordet i vaktbua.

Mvh

Styret KVB