Informasjon om båtvakter 2023

Båtvakter 2023
Hvis du ikke har anledning til å stille på vakt.
KVB vil, så langt det lar seg gjøre, legge ut navn og nummer til personer som har lyst til å ta vakter i
løpet av sommeren.
Informasjon finner du også på hjemmesiden til KVB.

For sesongen 2023
Odin Øien Holtan:91689207
Lukas Østby:47700127
Benjamin Fevang:94242223
Theodor Fevang:47140418
Sanna Hjerpetjønn:90719332
Nora Harkati:92066039
Leoni Andersen:90426212
Nicklas Andersen:47955963

Båtvaktene sender selv Vipps oppkrav på kr: 1000,- etter endt vakt. Oppgi derfor fullt navn og
båtplass på sms til den som tar vakten din. I tillegg sendes en bekreftelse på bytte av vakt til
ansvarlig, Gunnar Gjone: 92403939. Bekreftelsen må inneholde ditt navn, båtplass, dato for vakt
og navn på den som tar vakten din.
Hvis ingen kan, er det deres eget ansvar å skaffe en erstatter.
Båtvakt skal skrive seg inn i loggen ved ankomst.
Kveldsvakt ringer pågående vakt kl:2100 og minner dem på at de har vakt.
Hvis ikke pågående stiller, ring vakter på listen.
Vakter som ikke stiller belastes med et gebyr på kr:3000,-
Videre info om vaktens innhold og plikter ligger på bordet i vaktbua.

Mvh
Styret KVB