Invitasjon til informasjonsmøte angående anleggsarbeider fra Svinevika til Kjerringvik.

Larvik kommune

Vi har gleden av å invitere dere til et informasjonsmøte på Solåsen leirsted torsdag 2. september kl. 18:00.
Her får dere informasjon om hva som skal gjøres, hvem vi er og hvordan dere kan kontakte oss.
Det vil bli lagt frem lister hvor vi oppfordrer dere til å oppgi deres kontaktinformasjon som telefon nr. og e-postadresse for lettere kommunikasjon i anleggsfasen. Vi håper flest mulig ønsker å gi oss denne
informasjonen.

Møte er i første omgang ment for fastboende. Det som blir presentert er mest relevant for beboere i Kjerringvik.


Vel møtt.
Med hilsen
Guro J. Berby
Ingeniør
33 17 10 00