Kjerringvik Vel og Båtforening søker trivselsarbeider sommeren 2024

Er du – eller har du en ungdom som trenger en sommerjobb i sommer, så trenger havna i Kjerringvik en trivselsmedarbeider som har ansvaret for å holde området rundt havna og på lekeplassen pent ved å holde rent, tømme søppel, vanne blomster, klippe gress og liknende. Å holde klubbhytta rein, inkludert det åpne toalettet inngår også i jobben.   Sommerjobben lønnes med et fast beløp, mens omfanget av jobben kan variere noe med været. Er det mye regn er det lite besøkende og det trengs mindre vask av toalettet på klubbhytta, mindre vanning av blomster, men kanskje mer klipping av gress.

Vet du om en kandidat – fortrinnsvis ungdom hørende hjemme i Kjerringvik – så ta snarest kontakt ved å sende mail til kvb@kjerringvik.com eller kontakt enten

  • Styreleder Ronny Johansen
  • Havnesjef Sverre Hvatum
  • Sekretær Mathias Granerød