Parkering på snuplass på Lesten

Det oppfordres fra kommunen og busselskapet om å ikke parkere på den midlertidige snuplassen på Lesten. Da bussen har vanskeligheter med å få snudd da det står biler på plassen.

Spørsmål kan rettes til:

Guro J. Berby
Ingeniør/prosjektleder
Prosjekt, bygg og anlegg

Telefon: 40470214