Rakfisk-lag 09.01.2021

Suksessen fra januar 2020 går over til å bli en tradisjon.  Rakfisklaget i 2021 er planlagt på klubbhuset lørdag 9. januar, kl. 18.00.  Sett av datoen i første omgang og vi kommer tilbake til påmelding med «først til mølla-prinsippet» når det nærmer seg.  Siden vi har en pågående og økende smittesituasjon, avventer vi påmelding og håper at det er mulig å gjennomføre i januar.

Hilsen fra Tina, årets arrangør 😊

Tilbake