Rydding av historisk ferdselsvei

En glad dugnadsgjeng ryddet deler av stien mellom Søndre Holtan og mot Hovland ved Viksfjord senhøstes i fjor.  Planen er at stien skal være klar til sommeren 2020, slik at du kan gå fra Kjerringvik via Holtan – Holtantjønna og Hovland frem til Viksfjord.   Denne turen er beskrevet som  historisk rute «…i Grevens tid» under turforslagene på hjemmesiden til KVB.

 https://kjerringvik.com/tur-og-fritid/turforslag-kjerringvik-historisk-tur/

Det er mye interessant å se langs ruten av fortidsminner, og ruten følger de gamle ferdselsveiene mellom Kjerringvik og Viksfjord.  Det planlegges diskret merking av ruten.

De som deltok var Per Olaf, Ole og Bjørn Tore og Morten Tveten.  Dessuten Sverre Næsheim og Håvard Gulliksen fra Hovland-gårdene.

Tilbake