Velkommen til Hytteeiermøte  og Årsmøter lørdag 27. juli kl 10.00 på Fornet.

Vi starter med Hytteeiermøtet, deretter møte i Veilag/Vannlag og til slutt vel-møter.  På Hytteeiermøtet kommer Havnesjef Sverre Hvatum og orienterer om den nye Havne-weben.  Deretter vil Morten Goller og Morten Tveten orientere kort om arbeidet i KVB siste året.  

Årsmøter i veilag og vannlag samt vel-lagene følger agenda i henhold til vedtektene. Agenda vil bli sendt ut en uke før møtene.

Dersom noen har saker de ønsker å ta opp, send gjerne innspill til morten.tveten@icloud.com eller ta kontakt med andre i styrene.

Siden det er feiring av Kjerringviks 300-års jubileum samme ettermiddag vil vi forsøke å avslutte rundt kl. 12.00. 

Vi vil oppfordre alle til å bli med på feiringen av Kjerringviks 300-årsdag og Kjerringvik Vel og Havnelag sin 70-årsdag

Vel møtt