Viken Fiber informerer

Viken Fiber er nå i gang med utbygging av fiberbredbånd i ditt nabolag. Graving i din gate starter i løpet av de nærmeste dagene og vil bli utført av innleide entreprenører. Det er viktig for oss at
arbeidet foregår sikkert, og våre innleide entreprenører er derfor kontrollert med hensyn til at de har systemer som ivaretar sikkerheten ved arbeidet.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og problemer med trafikkavviklingen. Vi beklager dette og vil gjøre ulempen så liten som mulig ved å gjennomføre gravingen raskt. Når gravingen er ferdig, vil gatene normalt
asfalteres innen to uker. I forbindelse med asfalteringen må asfaltmaskinene kjøre langs nåværende asfaltkant. Dersom hekk, busker eller lignende henger ut i veibanen, er det viktig at disse blir klippet før asfalteringen starter

Kabler som allerede ligger i bakken vil bli peilet og påvist, og traseen blir merket med spraymaling. Vi presiseres at disse strekene ikke sier noe om hvor vi skal grave, men kun viser hvor eksisterende kabler ligger.

Egeninnsats

Vi ønsker en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og dine naboer raskest mulig kan ta i bruk våre tjenester. Dersom dette ikke er bestilt utført av oss, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen kort tid etter at du har fått det oransje røret lagt til din eiendomsgrense. Du finner en detaljert beskrivelse for gjennomføringen av egeninnsatsen på vikenfiber.no/egeninnsats.

Du kan følge fremdriften for ditt område på vikenfiber.no/statusutbygging. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på telefon 21454500.

På forhånd takk for velvillighet og samarbeid i forbindelse med fiberutbyggingen!

Vennlig hilsen
Viken Fiber

Tilbake