BYGDEFIBER I KJERRINGVIK – INFORMASJON

BYGDEFIBER – INFORMASJON Status ved utgangen av september er følgende: Salg og inngåelse av kontrakter for innbyggere i Ula er i gang, og gravearbeider etc. starter når dette arbeidet er klart. Parallelt med at arbeidet i Ula pågår, vil Kjerringvik utredes for hvordan den praktiske gjennomføringen her vil være best. Representanter for Vel-styret har hatt…

Tilbake