Kart – Kjerringvik og omegn

Her finner du digitale, mer detaljerte kart og spesialkart, bl.a.

  • Sjøkart med navn, dybdeforhold, havneforhold etc
  • Kyststien og andre stier/turer på Torsøy.  Se også egen lenke til turforslag på kjerringvik.com her
  • Kart over kulturminner med beskrivelse av det enkelte funnstedet (Riksantikvaren)
  • Kommunekart Larvik med informasjon om eiendommer, infrastruktur etc.:

Kyststien og andre stier i Tjølling

https://www.oslofjorden.com/kyststi/vestfold/kyststi_tjoelling_larvik.html

Digitalt sjøkart (Norgeskart – Statens Kartverk) – Kjerringvik nærområde

https://www.norgeskart.no/?_ga=2.191946858.1921176348.1581265637-1132324571.1581265637#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=12.920163424671008&lat=6554099.93&lon=225903.02&markerLat=6554540.791455959&markerLon=226218.8815828429&panel=searchOptionsPanel&sok=Kjerringvik

Riksantikvarens kulturminnesøk – interaktive kart – funnsteder med beskrivelse på land og sjø i Kjerringvik og omegn.

https://kulturminnesok.no/search?lat=59.03162662420689&lng=10.20537392077981&north=59.044826733911556&west=10.154356974870359&south=59.018396744172456&east=10.256353316472042

Larvik kommunekart – via denne portalen finner du mange kart og kartdata for Larvik kommune

https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/kart/