Biltrafikken i Kjerringvik på travle sommerdager er et problem. Det er et yrende liv av besøkende som skal til stranda eller på hytta, gående og syklende eller i bilen. Alle skal ferdes i trange gater en varm sommerdag. Veien ned til Kjerringvik er en “blindgate” – alle som kommer hit ned må samme veien tilbake.

Legg merke til at det står mange skilter om parkering forbudt. Trange gater og mange gående gjør trafikksituasjonen vanskelig og uoversiktlig. Skulle det i tillegg bli en akuttsituasjon med utrykning så ville det vært fortvilet om det sto galt parkerte biler. Dessverre er det enkelte besøkende som parkerer på begge sider av smale gater og gjør framkommeligheten nesten umulig. Dette må unngås.!!

Det er en parkeringsplass på høyre side av fylkesvegen rett før du kommer ned til sjøen (se skilt langs fylkesveien), men på sommerstid blir den fort full. Besøkende oppfordres til ikke å parkere nede ved sjøen eller i og ved avkjøringen til havna. Der går det nyttetrafikk som tømming av septikk og containerbytte, kraning av båter og transport til nødvendige arrangementer.  Samtidig er det mange som ferdes til fots i strandsonen.

Det er heller ikke kjekt om det parkeres på private plener eller avkjøringer. Det er privat eiendom og ikke offentlig parkeringsplass. Sjekk med grunneier først.

Det er sterkt begrenset hastighet i Kjerringvik, 40km/t og nederst 30km/t og med fartshumper som skal hjelpe til med dette. Alle kjørende oppfordres sterkt til å følge disse reglene.

En god sommer ønskes alle besøkende, hytteeiere og fastboende!!