Årsmøte 2024 – Torsdag 25. april kl.18:00

Til medlemmer i KVB:

Årsmøte i KVB torsdag 25. april kl. 18.00 på grillplassen på Fornet. Se innkalling med vedlegg.

Vel møtt! Hilsen Styret


Årsmøte 2023 – Torsdag 27. april kl.18:00

Til medlemmer i KVB:

Årsmøte i KVB torsdag 27. april kl. 18.00 på grillplassen på Fornet. Se innkalling med vedlegg.

Vel møtt! Hilsen StyretÅrsmøte 2022 – Onsdag 6 .april kl.18:00

Til medlemmer i KVB:

Årsmøte i KVB onsdag 6. april kl. 18.00 på grillplassen på Fornet. Se innkalling med vedlegg.

Vel møtt! Hilsen StyretÅrsmøte 2021 – Onsdag 28.april kl.18:30

Til medlemmer i KVB:

Årsmøte i KVB onsdag 28. april kl. 18.30 på grillplassen på Fornet.  Se innkalling med vedlegg. 

NB! Møtet holdes på grillplassen og forutsetter at vi overholder gjeldende smittevernhensyn. Om nødvendig utsettes møtet.

Vel møtt! Hilsen StyretÅrsmøte 2020

Styret innkaller til årsmøte torsdag 14. mai kl 18.30 på Grillplassen på Fornet.  Årsmøtet skulle i henhold til vedtektene vært avholdt innen utgangen av april, men på grunn av restriksjoner har det ikke latt seg gjøre.  Gjeldende forholdsregler for virussituasjonen skal overholdes, og vi legger til rette for avstand og håndhygiene.  Dersom du ikke kjenner sykdomstegn er du hjertelig velkommen.  Varslingen er noe kort, men vi viser til tidligere utsendt dokumentasjon som du finner her:

Referat fra årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Årsberetning Vel 2019

Årsberetning Havn

Regnskap 2019 – KVB Vel og Havn

KVB-Honorar-2020

KVB-havn-status-og-fremtid

KVB-Valgkomiteens-innstilling-til-Årsmøtet-i-Kjerringvik-Vel-og-Båthavnforening-2020

Årsmøte 2019

KVB – Referat fra årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2019

KVB Årsmøte 2019 Innkalling – Til årsmøtet

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2019

Regnskap 2018 – Havn og Vel

arsberetning vellaget Kjerringvik 2018

KVB postkassestativ -Til årsmøtet

KVB Kranansvarlig 2019

KVB Honorar 2019 – Til årsmøtet

Årsberetning Havn 2018

KVB Årsmøte 2019 – Postkasser

KVB Trivselsmedarbeider 2019

KVB Båtplassavgift, leieavgift og kranavgift – Til årsmøtet

Årsmøte 2018

Årsberetning Kjerringrådet 2017

Regnskap 2017 – Vel og Havn

Årsberetning Kjerringvik Vel 2017

ÅRSBERETNING KJERRINGVIK HAVN 2017

Valgkomite

Årsmøte referat 050418