Årsmøte i KVB 2020  Torsdag 14.mai kl 18:30

Styret innkaller til årsmøte torsdag 14. mai kl 18.30 på Grillplassen på Fornet.  Årsmøtet skulle i henhold til vedtektene vært avholdt innen utgangen av april, men på grunn av restriksjoner har det ikke latt seg gjøre.  Gjeldende forholdsregler for virussituasjonen skal overholdes, og vi legger til rette for avstand og håndhygiene.  Dersom du ikke kjenner sykdomstegn er du hjertelig velkommen.  Varslingen er noe kort, men vi viser til tidligere utsendt dokumentasjon som du finner her:

Årsmøte 2020

Referat fra årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Årsberetning Vel 2019

Årsberetning Havn

Regnskap 2019 – KVB Vel og Havn

KVB-Honorar-2020

KVB-havn-status-og-fremtid

KVB-Valgkomiteens-innstilling-til-Årsmøtet-i-Kjerringvik-Vel-og-Båthavnforening-2020

Årsmøte 2019

KVB – Referat fra årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2019

KVB Årsmøte 2019 Innkalling – Til årsmøtet

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 2019

Regnskap 2018 – Havn og Vel

arsberetning vellaget Kjerringvik 2018

KVB postkassestativ -Til årsmøtet

KVB Kranansvarlig 2019

KVB Honorar 2019 – Til årsmøtet

Årsberetning Havn 2018

KVB Årsmøte 2019 – Postkasser

KVB Trivselsmedarbeider 2019

KVB Båtplassavgift, leieavgift og kranavgift – Til årsmøtet

Årsmøte 2018

Årsberetning Kjerringrådet 2017

Regnskap 2017 – Vel og Havn

Årsberetning Kjerringvik Vel 2017

ÅRSBERETNING KJERRINGVIK HAVN 2017

Valgkomite

Årsmøte referat 050418

Tilbake