I anledning 200-års-dagen for ”slaget på Kjerringvik havn” 7. mai 1808, ble det gjennomført et vakkert tablå  ved nordre strand/inskripsjonen på Fornet 7. mai 2008. 

Kjerringrådet sto for forberedelser, oppsett og gjennomføring i samarbeid med Tjølling historielag. 

Alle Kjerringråds-damene var kledd i 1800-talls klær, for derved å heve arrangementet. Furu-bark var innhøstet, barkebrød bakt, det ble smaksprøver til nysgjerrige publikummere som kom fra fjern og nær. 

Kystvern anno 1808 

Også grendas unge menn deltok i tablået. Med gamle flintgevær og skarpe kruttskudd, åpnet de hele arrangementet.  

Mannskoret Hvalkjæften underholdt med nasjonale sanger, korleder Yngve Berntsen var konferansier for hele tablået. 

Vår lokale historiker-etterforsker May Karin Henriksen fant tilbake til Kjerringvik-losen Ole Larsen f. 1776 som var en av bygdas helter under denne krigshandlingen i 1808. Jørn Spetalen, fra Spetalen er hans tip tip tip oldebarn, han var med som en sentral person under tablået.  

En fotografisk kollasj – en tavle med bilder og informasjon rundt krigshendelsen i 1808, ble avduket av Jorunn og Jørn. Oppslaget sto permanent ute på Fornet sommeren 2008, til informasjon for interesserte. 

Som et symbol på Terje Vigen, og det livsviktige kornet, kom Ivar Otto Myhre roende fra Sandefjord inn til Kjerringvik i sin Gogstad-færing – stemningsfullt i den stille, vakre vårkvelden. 

Sist men ikke minst, lektor Erik Gjestvang fra Larvik deklamerte alle 43 vers av Ibsens Terje Vigen – og det tar omtrent en halv time! 

 

– “Innta en hvilende stilling, sitt eller stå godt, slik at dere kan leve dere inn i teksten”, oppfordret Yngve Berntsen da han introduserte Gjestvang. 

Flere år -2013, 2014, 2015 holdt Kjerringrådet kurskvelder med forskjellige aktiviteter, toving, lotteri-gevinst-laging, sømkurs, og skinnfellkurs. Pga plassmangel på Klubbhuset, ble Bedehuset leid til disse formål.  

Prikken over iǹ: I mai 2014 tur til Bærum Verk, da gutta var invitert til å være med – regner med at lommeboka ikke lå gjenglemt hjemme??