Fra 2001 hadde Kjerringrådet et par dårlige år med liten aktivitet – nedleggelse summet i bakhodet! Men en ”ny ung dame” hadde kommet innom, som sa: ”nedleggelse blir det ikke no a”! Ny giv, damegruppa var i gang igjen – nå med ungdommen i bresjen. 

”Tessa” Terese Wrige Nygaard i bresjen (i midten)

Sven Elling Jakobsen og Berit lager pizza til Kjerringrådet, etter vaskedag i 2012.

Bent Erik Nygaard lager mat til Kjerringrådet, etter vaskedag på Klubbhuset i 1999.