Nå kan du enkelt betale med Vipps.
Bruk: 106425

Satser :

Kraning:

Båtplasseier:                          kr. 500,- pr. løft

Ikke medlemmer:                 kr. 700,- pr. løft

Døgnleie gjesteplasser:

Døgnleie båt                           kr. 250,-

Strøm                                       kr.   100,-

Plass i kajakkstativ:

Pr. sesong                                kr. 500,-

Vakttjeneste:

Pris dersom du har gitt beskjed og trenger stedfortreder                             kr. 1000,-

Pris dersom du ikke møter opp og ikke har gitt beskjed                                kr. 3000,-

Båtplasser og Velmedlemsskap

Velmedlemsskap kontingent pr. familiemedlem                                               kr.  100,-

Årsavgift  pr. breddemeter for eide båtplasser                                                  kr. 1100,-

Årsavgift  pr. breddemeter for leide båtplasser                                                 kr. 2100,-

Pris for båtplass

Kjøp av båtplass: kr 15.000 pr. løpemeter

Behandlingsgebyr: kr 5000 ( 2- meter) , kr 7.500 (3-meter) , kr. 10.000 (4-meter)