Oppdatert venteliste på kjøp og salg av båtplass finner du på Havneweb.