Tidspunkter

Vakttjenesten på klubbhuset er fra kl. 18.00 – 06.00.  Det er satt opp to personer på samme dato, og tidsrommet for vaktene er

kl. 18.00 – 24.00 (markert med hvitt) og kl. 24.00 – 06.00 (markert med grått)

Når det gjelder bytting av vakter, må hver og en selv ta ansvaret.  Vaktlisten inneholder telefonnummer til de fleste, slik at det bør greit la seg ordne.  Står du oppført med feil telefonnummer i vaktlisten, gi beskjed til en i Styret så snart som mulig.

Vaktrutiner:

Alle båtvakter skal være fylt 17 år.  Vakten skal bære den gule vesten som finnes på Klubbhuset for at man skal være uniformert og synes i havneområdet.  Man skal i løpet av de 6 vakttimene sirkulere mellom søndre- og nordre havn.  Ellers vises til vaktrutiner som henger på oppslagstavle i Klubbhuset.

Vi ser dessverre ofte at vakten ikke rydder og vasker opp etter seg på Klubbhuset.  Sørg for at det ser greit ut når du går av vakt, også om vakten før deg ikke hadde tatt ansvar.

Vederlag:

Vederlaget for de som ønsker å betale seg ut av oppsatt vakt er kr. 1.000,-.  Dersom man velger denne ordningen, må beskjed gis i god tid og min. 3 dager før oppsatt vakt til ansvarlig for vakttjenesten, Gunnar Gjone.

Telefon Gunnar Gjone: 92 40 39 39

Vakttelefon og beredskap er: 47 89 78 15

NB 1:   Man må RINGE for beskjeder om vakt,  SMS blir ikke fulgt opp. (Telefonen er viderekoblet, og SMS blir derfor ikke besvart)

NB 2:  Pris for å unnlate å møte på oppsatt vakt uten å ha gitt beskjed er kr. 3.000,-.

“Vakt-logg” for vakttjenesten:

Vakten skal “føre logg” i boka som ligger på klubbhuset.  Loggen skal inneholde:

–      Hvem som går vakt – ev. også hvem de går vakt for.

–      Vær og temperatur i løpet av kveld/natt.

–      Alt som skjer i havneområdet, særlig på nattetid.

–      Eventuelle gjestebåter.

–      Vakten må signere “vakt-journalen”.