INFORMASJON TIL BÅTPLASSEIERE/-LEIER

FORTØYNINGSINSTRUKS

Styret i Kjerringvik Vel & Båthavnforening finner det nødvendig å minne om
fortøynings-bestemmelsene i havneanlegget:

– Bare synketau kan benyttes.
– To fester – både foran og akter på båten.
– Strekkavlastning forut er påbudt.
– Flytetau og bøyer er forbudt og må fjernes.

Dersom det er uklarheter når det gjelder fortøyning i følge illustrasjonen under,
ta kontakt med Styret, som hjelper til.

Kontaktpersoner er :

Per Olaf Larsen                   Bent Johannessen
Tlf. 90 01 70 22                   Tlf. 45 20 60 06