INFORMASJON TIL BÅTPLASSEIERE/-LEIERE

FORTØYNINGSINSTRUKS

Styret i Kjerringvik Vel & Båthavnforening finner det nødvendig å minne om
fortøynings-bestemmelsene i havneanlegget:

– Bare synketau kan benyttes. Flytetau og bøyer er forbudt og må fjernes.
– To tauer – både foran og akter på båten. Akter skal såkalt hanefot med lodd/vekter brukes.

–Et lodd festes på den grove delen av tauet som er festet i bunnen.  Det holder båten ute fra brygga.
– Strekkavlastning forut er påbudt. Pass på at disse er store nok.

Bruk landtauet/opphaler-line for å få tak i akterfestet. Her må alle følge samme system med hvilken line som brukes, ellers blir båter liggende på tvers.  Regelen er:

Bruk opphalerline på den siden av båten som vender ut av havna.  For båter i sørhavna er det altså opphalerlinen på «larvikssiden» av båten som er den rette. I nordhavna er det opphalerlinen på «sandefjordssiden»/mot Sandefjordsfjorden.

Følgende illustrasjon skal vise prinsippet ved fortøyning av båt, ikke hvilken opphalerline som skal brukes:

Dersom det er uklarheter når det gjelder fortøyning ifølge illustrasjonen over,
ta kontakt med Styret, som hjelper til. Kontaktpersoner er:

Sverre Hvatum                   Stian Høiberg
Tlf. 905 96 618                   Tlf. 404 92 390