Kraning:

Kraning skal kun skje på følgende tidspunkt:
Onsdag: Fra kl. 17.00
Lørdag:  Fra kl. 10.00

Gi beskjed til kran-ansvarlig Per Olaf Larsen noen dager på forhånd om når du trenger kraning. Hver enkelt få et oppmøtetidspunkt for å kjøre bil med båthenger ut på Fornet på en forsvarlig måte. I badesesongen er det normalt ikke tillatt å kjøre over moloen i tidsrommet mellom kl. 10.00 og kl. 17.00.
Av sikkerhetsmessige årsaker skal kraning ikke utføres av andre enn de som er oppnevnt av Styret. Hovedkontaktperson er:

Per Olaf Larsen 90 01 70 22

Styret ber om at alle viser hensyn og forståelse for ovennevnte retningslinjer.

Pris for kraning:
Vi  har relativt store utgifter til drift og vedlikehold av krana. Følgende nye satser gjelder for 2019:
Medlem/båtplasseier:            kr. 500,- pr. løft
Ikke medlem:                           kr. 700,- pr. løft

Nå kan du enkelt betale med Vipps.
Bruk: 106425

Båtplasser – størrelse:

NB !! Styret minner om § 10 i våre vedtekter:
“Dersom båteier ønsker å kjøpe større båt, må dette tas opp med Styret hvis den nye båten ikke passer inn i eierens båtplass. Byttes det til en mindre båt, må eieren flytte denne til en mer passende plass dersom dette er Styrets ønske. Styret kan omdisponere båtplasser for å få best mulig utnyttelse av havnen.”.
Vi forventer at alle medlemmer overholder bestemmelser i vedtektene.

Utleie av – og spørsmål om båtplass:

Båtplasseiere som ikke skal bruke båtplassen i sesongen, må gi beskjed til foreningen tidligst mulig.

§ 5 HAVNEREGLEMENT:  Fremleie av båtplasser er forbudt.

Ønsker du å leie plass, henvender du deg til vår kontaktperson:

Sverre Hvatum     905 96 618

Gjesteplasser:

Vi har ingen definerte gjesteplasser i havneanlegget på grunn av kapasiteten, men vi tilbyr båtplasser som til enhver tid er ledige til gjestebåter. For å kunne ønske gjestebåter velkommen til Kjerringvik er vi avhengig av at båtplasseiere melder fra på forhånd/tidligst mulig om når plassen er ledig for utleie. En ca-angivelse av båtstørrelsen plassen passer til hjelper vakten ved henvendelser om utleie.

Ordningen skal fungere på følgende måte:
1. Gi beskjed til vakt eller noter i loggen før du drar om hvor mange døgn du vil være borte.
2. Gi beskjed, om mulig seinest kvelden før, om når du vil være tilbake.
3. Ta kontakt med vakta på Klubbhuset for å forsikre deg om at din plass ikke er opptatt.

Telefon til klubbhus er: 33 19 38 47.

Fortøyninger:

Vi må igjen minne om viktigheten med skikkelig fortøyning i båthavna. Til tross for at dette har vært gjeldende fra havna var ny, gjøres det stadig for dårlig jobb med dette.

Se eget punkt om fortøyning i menyen!

Har du spørsmål eller problemer i denne forbindelse ber vi om at du tar kontakt med Bent Johannessen for hjelp og veiledning.

Grunnet manglende oppfølging av forsvarlig fortøyning i havneanlegget har det vært nødvendig å innføre gebyr overfor medlemmer som synder mot dette.  Beløpet er vedtatt å være på kr. 1.000,- samt at man kan pålegges erstatning for utgifter til arbeid utført av Styrets medlemmer.

I Nordre Havn må alle forplikte seg til å ta opp båten senest 15. september. Det er mulig å spørre Havnesjefen om å flytte til Søndre Havn om du trenger å ligge ute lenger på høsten.

 

Merking av båt:

Alle båter som har faste- og/eller leide båtplasser i havna skal være merket med KVB lanterne.

–       Båter med fast båtplass er merket med gull-lanterne og plassnummer.

–       Båter med leieplass er merket med sølv-lanterne.

Regler for bruk av strøm på brygga:

  • Det skal være hel kabel fra båt til strømstolpe.
  • Kabelen skal sikres så det ikke kommer i kontakt med vannet.