2013 satt Kjerringrådet i gang arbeid med stoff til en bildebok om Kjerringvik. 

Sommermarkedet 11. juli 2015 var spesiell, da den flunkende nye Kjerringvikboka ble lansert. ”KJERRINGVIK en bildebok med historisk sus” ble godt mottatt og solgte som varmt hvetebrød!  Selv om boka ikke lenger er noen ferskvare, vil den fortsette å være til salgs for den som ønsker lokalhistorisk lesestoff med bilder, i årene som kommer. 

Boklanseringsdagen bød på flott sommervær. Ute på Fornet hadde damene rigget til med kafe og lotterier. Også lokale selgere holdt sine stands av malerier, bøker og Kjerringvik-produsert honning. Den meget populære og tradisjonelle krabbefiske-konkurransen hørte med til dagen.