Rakfiskaften i klubbhuset

Rakfisklaget ble et bra arrangement med 23 deltagere.
Alle utbrakte en skål til Per Goller som forsynte oss med noen edle dråper som hadde vært en tur/retur ekvator.
Høy stemning, og ingen forlot lokalet som KVB har stilt til disposisjon før i de sene nattetimer.
Konklusjon: en fremtidig tradisjon?

Jan Peter

 

Rakfiskaften 12. januar 2019

 

 

 

 

 

Tilbake