Kjerringvik Vels damegruppe 

1983 – 2016 

 

DE FØRSTE ÅRENE 

I 1983 startet noen damer opp med organisert møtevirksomhet i det små. Gruppa var en samling damer, der de som var med kunne bestemme form og innhold. Formålet var å skape samhold og trivsel, samt forsøke bidra økonomisk til Kjerringviks ve og vel. 

Etter et par år kom flere damer til. I 1987 ble gruppa pålagt statutter satt av Kjerringvik Vels styre. Damegruppa fortsatte som før, nå med en leder, en kasserer og en representant som valgt styremedlem i Kjerringvik Vel & Båthavnforening.  

 

”Kjerringrådet” 

 Vanlig var å navngi slike grupper. Medlem, Joys Skaara`s forslag på det gamle, folkelige uttrykket ”Kjerringråd”, ble mottatt med begeistring, og siden har dette navnet hengt ved damegruppa i Kjerringvik. 

 Damegruppas storhetstid var i 1990- og innover i de først 2000-årene. Medlemsmassen lå rundt 15-20 aktive damer. En Kjerringvik-dag ble som regel holdt hver sommer i disse årene, en markedsdag på Fornet, med varierende innhold: Kafe, lotteri, loppemarked, utstillinger, salgsboder, leker for barn, krabbefiske-konkurranse oa. Godt bøsøkt og svært populært!  

Tilbake