Velkommen til Hytteeiermøte  og Årsmøter lørdag 27. juli kl 10.00 på Fornet.

Vi starter med Hytteeiermøtet, deretter møte i Veilag/Vannlag og til slutt vel-møter.  På Hytteeiermøtet kommer Havnesjef Sverre Hvatum og orienterer om den nye Havne-weben.  Deretter vil Morten Goller og Morten Tveten orientere kort om arbeidet i KVB siste året.   Årsmøter i veilag og vannlag samt vel-lagene følger agenda i henhold til vedtektene. Agenda vil…

Betaling av velkontigent 2024 – KVB

Kjerringvik Vel & BåthavnforeningKjerringvikveien 4113280 Tjodalyng Faktura:Vel-kontingent for KVB 2024. Velkontingenten er fortsatt kr 100,- for hvert familiemedlem.Du kan betale til kontonummer: 2480.16.81928Betalingsfrist: 10/03/2024. Merk betalingen med navn. Minner om vedtektenes paragraf nr: § 4 og § 6.3.: For å stemme på årsmøtet må en væremedlem og bosatt i Kjerringvik. Medlemskapet må være betalt. Styret…