Betaling av velkontigent 2024 – KVB

Kjerringvik Vel & BåthavnforeningKjerringvikveien 4113280 Tjodalyng Faktura:Vel-kontingent for KVB 2024. Velkontingenten er fortsatt kr 100,- for hvert familiemedlem.Du kan betale til kontonummer: 2480.16.81928Betalingsfrist: 10/03/2024. Merk betalingen med navn. Minner om vedtektenes paragraf nr: § 4 og § 6.3.: For å stemme på årsmøtet må en væremedlem og bosatt i Kjerringvik. Medlemskapet må være betalt. Styret…

Hytteeiere

Klikk på lenkene for å åpne dokumentene: Referat hytteiermøte 2021 Regnskap Karto Kloakk 2020 undertegnet Lauvkarto Vel regnskap 31.12.2020 Karto-Kloakk-og-vannforsyningslag-SA-Regnskap-pr-31.12.2019. Lauvkarto-Vel-regnskap-31.12.2019 Referat-fra-Hytteeiermøtet-2018 (3) Karto Kloakk og vannforsyningslag SA Regnskap pr 31.12.2018 Lauvkarto Vel regnskap 2018 Open link in new tab