Velkommen til Hytteeiermøte  og Årsmøter lørdag 27. juli kl 10.00 på Fornet.

Vi starter med Hytteeiermøtet, deretter møte i Veilag/Vannlag og til slutt vel-møter.  På Hytteeiermøtet kommer Havnesjef Sverre Hvatum og orienterer om den nye Havne-weben.  Deretter vil Morten Goller og Morten Tveten orientere kort om arbeidet i KVB siste året.   Årsmøter i veilag og vannlag samt vel-lagene følger agenda i henhold til vedtektene. Agenda vil…

Gjesteplasser

Gjesteplasser: Vi har ingen definerte gjesteplasser i havneanlegget på grunn av kapasiteten i havna, men tilbyr båtplasser som til enhver tid er ledige til gjestebåter. Disse kan benyttes etter avtale med havnevakt. Vær oppmerksom på at båtplasseier kan være ute på dagstur og vil trenge plassen når han kommer tilbake på kvelden. Sjekk med vakta om…

Prisliste

Nå kan du enkelt betale med Vipps.Bruk: 106425 Satser : Kraning: Båtplasseier:                          kr. 500,- pr. løft Ikke medlemmer:                 kr. 700,- pr. løft Døgnleie gjesteplasser: Døgnleie båt                  …